Biz, çevreyi en değerli hazinemiz olarak görüyoruz ve gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için bütün çalışmalarımızda aşağıdaki ilkeleri esas alırız ve bunlardan asla ödün vermeyiz:

İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve mümkünse bunları aşmak.

Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmek.

Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak.

Çevreyi her tür negatif etkiden korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

Çalışanlarımıza çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek.

Enerjinin en verimli sekilde kullanılması ve tesislerimizin enerji performansının artırılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak.

Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek.

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü önlemek.

Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.

Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili cevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, yeni yatırımlarımızda daima enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek.

© 2016 AKINCI Biyogaz ve Enerji Sistemleri
Tel:0272 515 34 77 Faks: 0272 512 64 38 info@akincienerji.com